Äger man en hund som tävlar finns det ett antal regler att följa. Några av dessa är:

Hundägarskap

Den som äger hunden är ansvarig för hundens hälsa och att den ska må bra. Det är skillnad på att äga en greyhound som tävlar jämfört med en som inte tävlar. Om hunden tävlar kallas det för aktivt ägande, och om den inte gör det kallas det för passivt ägande. Hundägarskapet ska vara registrerat i SHCF.

Delägarskap

Det innebär att det är flera personer som är ägare till samma hund. En hund som har delägare måste ägas till minst 10 % av en fysisk person som innehar B-licens och medlemskap i SHCF.

Tävlingsregistrering

För att få tävla måste hunden vara registrerad i SHCF:s register. Hunden ska också vara vaccinerad enligt gällande regler och hundens utseende ska noteras i en ID-bok.

Licenslopp

Hunden måste ta en tävlingslicens för att få springa lopp och detta görs genom att hunden får springa ett testlopp med stödhundar. Detta får utföras efter att hunden blivit 15 månader gammal. Ett licenslopp kan gå till på två olika sätt: Antingen genom att hunden springer två licenslopp i rad där minst tre hundar deltar. Två av dessa ska vara stödhundar. Det andra sättet är ett licenslopp där minst fem hundar ska delta och två av dem ska vara stödhundar.

En stödhund kallas en hund som har egen licens samt rutin på att springa lopp på ett säkert sätt. Om hunden inte skulle bli godkänd på sitt testlopp får loppet springas om tidigast 15 dagar efter det aktuella tillfället.

Vistelse på tävlingsområdet

Från det att hunden skrivits in på tävlingsområdet måste den hållas kopplad. Hundens ägare är skyldig till att detta efterföljs.

Identitetskontroll

Kontroll av hundens ID ska ske vid veterinärkontroll och när hundarnas samlas upp inför starten. Detta ska alltså ske två gånger under tävlingsdagen.