När en hund har förberetts sedan valptiden och tagit sin licens är den redo att börja tävla. Vad gäller tävlingar så finns det en del regler att förhålla sig till. Liksom alla andra sporter, särskilt där djur är inblandade, finns dessa regler för att skydda djuren som deltar från att fara illa på något sätt.

Licens

För att få tävla måste hunden ha tagit sin licens. Denna får den ta efter att den blivit 15 månader gammal och gjort ett testlopp tillsammans med andra erfarna hundar.

För att ta licens så krävs det först och främst att ägaren av hunden går en tränarutbildning. Detta för att du som ägare ska veta hur du ska träna din hund och samtidigt så förbinder du dig att ta riktigt bra hand om din hund upp tills att den blir 10 år gammal. Detta för att man som ägare inte ska kunna ta bort sin hund bara för att den inte presterar som den ska, hundkapplöpning ska vara kul och inte tas på dödligt allvar.

För att gå denna tränarutbildning så skaffar man sig en mentor som är van vid kapplöpningshundar och kan guida dig till hur det går till på kapplöpningsbanan. Denna mentor kommer att hjälpa dig med praktiska saker som man behöver tänka på och finnas där för att svara på dina frågor. När din mentor tycker att du är färdig så kommer denna att meddela detta för en styrelse som sedan meddelar det vidare till SHCF. Hos dem går du sedan in online och ansöker om B-licens genom att fylla i en blankett. Det kan ta upp till två veckor innan du får svar på din ansökan.
För att få denna utbildning och en godkänd licens så måste du vara medlem i SKK (Svenska kennelklubben).

Själva träningen för hunden sker i etapper och kan starta redan vid 6 månaders ålder lite lätt för att hunden ska få upp intresset av att springa. Men hunden måste vara 15 månader för att få påbörja licenstagningen. Det är viktigt att som ägare inte ha för bråttom när du tränar din hund. Ta det lugnt och låt det gå i sin egen takt. Hunden måste succesivt vänja sig vid den lilla startboxen, att springa tillsammans med andra hundar samt att sväng i de skarpa kurvorna. Låt det ta den tid som behövs.

När allt sedan ser bra ut och hunden klarar av att springa själv med start i den stängda boxen så kan hunden ta sin licens. För att få göra detta så måste hunden vara minst 15 månader gammal och klara av ett testlopp där den springer tillsammans med andra erfarna hundar och jagar låtsatsharen entusiastiskt. För att detta testlopp ska godkännas så krävs det även att hunden klarar av att passera eller bli passerad av andra hundar utan att bli distraherad eller börja bråka. Det kan även hända att hundarna stöter ihop med varandra under loppets gång, detta ska även det kunna ske utan att hunden blir irriterad och börjar bråka. För att inga hundar ska riskeras att skadas under licenstagningen så kommer din hund att få springa med munkorg första gången.

Tikar

Alla tikar löper varje år och det kan givetvis påverka tävlandet då det kan vara distraherande för hanhundarna. Sedan 2015 gäller nya regler för detta: En tik som redan löper ska inte anmälas till tävling. Syftet bakom är att en tik som redan är lottad till ett lopp inte ska behöva strykas på grund av att hon löper. Var tiken redan anmäld eller gått vidare i ett tidigare lopp får hon alltså vara med.

Munkorg

Enligt en lag som stiftades i Australien år 1927 måste kapplöpningshundar ha på sig munkorg när de deltar i lopp. En hund får alltså inte springa en meter utan munkorg när de är på banan. Inte ens en hund som springer ensam får springa utan munkorg på sig. Det beror inte på att kapplöpningshundar är farligare än andra hundar, utan på den höga skaderisken för hundarna. Eftersom de jagar en har-attrapp i form av en trasa vill hundarna naturligtvis fånga denna när den stannar. Om dessa sex hundar som deltar i loppet samtidigt kastar sig över trasan skulle det kunna innebära stora skador utan munkorgar på.

Vaccin

En hund som ska delta i tävling ska vara vaccinerad enligt gällande regler. En ID-bok innehållande hundens vaccinationsuppgifter måste kunna visas upp på tävlingsplatsen. Om ett sådant intyg inte finns får hunden inte tävla.