När en hund har förberetts sedan valptiden och tagit sin licens är den redo att börja tävla. Vad gäller tävlingar så finns det en del regler att förhålla sig till. Liksom alla andra sporter, särskilt där djur är inblandade, finns dessa regler för att skydda djuren som deltar från att fara illa på något sätt.

Licens

För att få tävla måste hunden ha tagit sin licens. Denna får den ta efter att den blivit 15 månader gammal och gjort ett testlopp tillsammans med andra erfarna hundar.

Tikar

Alla tikar löper varje år och det kan givetvis påverka tävlandet då det kan vara distraherande för hanhundarna. Sedan 2015 gäller nya regler för detta: En tik som redan löper ska inte anmälas till tävling. Syftet bakom är att en tik som redan är lottad till ett lopp inte ska behöva strykas på grund av att hon löper. Var tiken redan anmäld eller gått vidare i ett tidigare lopp får hon alltså vara med.

Munkorg

Enligt en lag som stiftades i Australien år 1927 måste kapplöpningshundar ha på sig munkorg när de deltar i lopp. En hund får alltså inte springa en meter utan munkorg när de är på banan. Inte ens en hund som springer ensam får springa utan munkorg på sig. Det beror inte på att kapplöpningshundar är farligare än andra hundar, utan på den höga skaderisken för hundarna. Eftersom de jagar en har-attrapp i form av en trasa vill hundarna naturligtvis fånga denna när den stannar. Om dessa sex hundar som deltar i loppet samtidigt kastar sig över trasan skulle det kunna innebära stora skador utan munkorgar på.

Vaccin

En hund som ska delta i tävling ska vara vaccinerad enligt gällande regler. En ID-bok innehållande hundens vaccinationsuppgifter måste kunna visas upp på tävlingsplatsen. Om ett sådant intyg inte finns får hunden inte tävla.