leonbergers

Hur mycket sover en hund och hur länge är för mycket?

LEONBERGERS

Hur mycket sover en hund och hur lnge r fr mycket

Allmän information om hundsömn

Hundar sover vanligtvis mellan 12-14 timmar per dag. Det beror på storlek och ras. Det är viktigt att kolla din hunds sömnvanor. För lite eller för mycket sömn är en varning. Så, hur mycket sover en hund? Och hur länge är för mycket? Vi ska titta närmare på det.

Hur mycket sover en hund?

Hundars sömnmönster är inte helt förstådda, men det är uppenbart att hundar sover mycket. Som med människor kan tiden och sömnens längd variera beroende på hur gamla de är, vilken typ av aktiviteter de har gjort och hur ofta de har utfört dem. Några ledtrådar kan hittas genom att titta när hundar reagerar på olika stimulanser som exempelvis mat eller leksaker.

Hundar gisslas vanligen vara djur som behöver mer sömn än människor, men varje hund kommer att ha ett unikt sömnbehov. I allmänhet brukar unga tillväxande valpar som förmodas sova mellan 16-20 timmar per dag, eftersom deras viktiga tid av utveckling inträffar nattetid. Vuxna hundar ligger vanligen mellan 12-14 timmar per dag – men det finns undantag där aktivare individer eller terrierer kanske tillbringar mindre tid i sömn och mer tid med lekfull aktivitet.

Det är viktigt att titta på den totala bilden när du bedömer om en hunds sömnmönster anger problem. Farliga spelsteg kan inkludera:

 • minskad energinivå trots tillfredsställande matvanor
 • beteendeförändring i form av trilskhet
 • koncentrationsproblem
 • muskelsvaghet
 • problem med balansen, etc.

En idiotisk ledtråd kan vara reguljära dvd-texter under andra halvan av dygnet som inte har getts den optimala sovtiden. Om det finns tecken på depression eller lurenhet pga bristande energi, se till att rådfråga din veterinär!

Varför är sömn viktig för hundar?

Ungefärligt sett sover hundar mellan 12 och 14 timmar om dagen. Ett ungt kulldjur som en valp, kommer att sova till och med längre än detta för att stimulera intensiv tillväxt och utveckling. Om din hund inte får den nödvändiga mängden sömn ökar risken för sjukdomar, depression eller andra problem.

Vilken typ av sovande mönster en hund har beror på många olika faktorer, inklusive deras storlek, temperament och etnisk bakgrund. Under normala omständigheter brukar lillhundar sova ungefär dubbelt så lång tid som stora hundar. Generellt sett tycker stora hunder om fem till tio timmar per dag medans mellanstora raser kan göra med fyra till acht timmar. Andra raser som Greyhounds, Bulldoggar eller Chihuahuas har bara behov av tre till sex timmars sömn varje dag.

Förutom antalet timmars sömn kan kvaliteten på din hunds sömn ha stor betydelse. Att observera dina busiga vänner nattliga beteende är viktigt: fel uppsving och vila innebär ofta otillfredsställande matvanor och stressrelaterade visuella symptom som plockande leder, skakningar eller matsmältningsproblem. För att undvika detta borde du ge en reguljärt schema för ditt husdjurssamhörighetspaus såsom:

 • Uppmaningen att gå ut ett par gånger om dagen, inklusive lite tid till lek;
 • En specifik tidpunkt som är dedikerad till matning;
 • Ett godis belönande system exkluderande alltför mycket godis;
 • Stabila tider under vilka du regelbundet interagerar med dem inom hemma miljön;
 • Kontinuerliga aktiveringsture, regelbundna besök i professionella veterinärers miljöer samt pedagogisk socialisering traning åtgärdsfokuserad på specifik slags ledaregenskaper involvering varje dag; Och
 • Effekten av instruktionsproblem med momentana svarsprisermed enhandsmarkningrewardsystem erbjudes under sessionerna.

Genom att se problemen i tid kan du identifiera problemen innan de blir ohanterbara och antydan kan provas noggrant mot husdjurets intresseblick samt beteendereglerade reaktioner mot den arbetade belastningstrategins stridmotstrategialliansens markering. (*)

Den optimala tiden att ta itu med husdjursbehovets olika behov i habitatet sammanfaller oftast i tvistemat med de flesta arbetsschema meningsanspråken. (*) Snedbelasta situationerna frumboar sig generellt optimalt om man har kiten innovation invaderathusets / parkens miljoner mammaldeprocesser. (*) Wörar i den antagna betingadespirografiskaresymbolstringformella variantrivandegrunderna gesspecificerad optimalbalansvarianta(**)litteraturforankrade strategiainvolverandeposition:(*) (^) Detfullemellanslagformulangerfortsattfullnytta reduceradsyntraditionalisma vill vi kunna sluta sagda effektmotisterminaleringsepad funktionsexterntmladdatsnachvara

Vad är normala sömnvanor för hundar?

Hundar sover som regel mellan 10 och 14 timmar varje dag, både aktiv sömn och vilosömn. Det är helt normalt för en hund att sova en del mer eller mindre än denna rekommenderade siffra, beroende på hundens mognad, temperament och typ av livsstil. För att ta reda på om din hunds sovvanor är normala bör du kontrollera deras beteenden vilket gäller under både den vakna tiden såväl som den tid då de sover, vaknar de alltid friska och glada?

Hundar spenderar ungefär 50% av sin tid till att sova, vila eller promenera. Soldyrkare som arbetshundar kan behöva mer sömn jämfört med andra raser, detta beror ofta på deras intensiva träningsscheman. Detsamma gäller för lite yngre hundar, eftersom de är aktiva stora delar av dygnet. Att ge din hund regelbunden motion varje dag kommer dock inte endast att förbättra deras nattsömn utan även deras matsmältning och hela immunsystem.

En god natts sömn motverkar också trötthet under dagen samt orsaken till “irresponsivt” beteende. Å andra sidan är det bra att veta när din hund sover för mycket; om de insisterar på att ligga ihoprullade i 8-10 timmar kontinuerligt utan uppvakning har de mest troligen inte tillräcklig energi för sin matvanor eller trilskaschema. Detta verkar dock ofta variera beroende på rasen du har valt; exempelvis ger brachycephalic-raserna (som bulldogs) vanligen mer sömn jämfört med ljudhitta raser som collier etcetera. I slutet ligger det hela mellan dig och din valp – lyssna noggrant på dem genom att fullgripa dem innan diagnose-labbet process kan inledas!

Faktorer som påverkar hundens sömn

Vad en hund behöver sova är beroende av fysiologiska behov. Faktorer som ras, ålder, aktivitet och humör är relaterade till hundens sömnmönster. För att förstå hur mycket en hund bör sova, måste man först förstå vilka faktorer som påverkar den.

Ålder

Som med människor, kan hundar behöva öka sin sömn när de åldras. Till skillnad från för många Baby Boomers, Bark Boomers (som är äldre hundar) som bor längre, kan kräva mer vila och sova längre som de åldras. Faktorer som en mild till moderate reduction in energy och motivation under aktivitetsperioderna och minskningen av aktiviteter som atletisk motion eller tikvalp träning spelar stor roll i hur mycket sömn en hund behöver ju äldre den blir. Vanligtvis, ju äldre din hund blir, desto mer tankevärd kommer det att behöva.

Raser

Hundar är sociala individer som behöver både interaktion och tröst. Beroende på ras och storlek, kommer hundar att sova i olika längder varje dag. Generellt sett kan man förvänta sig att en hund sover upp till 12 timmar per dygn men detta varierar. Vissa mindre raser såsom Shih Tzu kan sova upp till 16 timmar per dag medan stora raser endast sover 10 timmar.

Det är viktigt att veta hur mycket sömn det är lämpligt för hunden att få, beroende på vilken ras de har. För nyfikna hundägare finns det ett antal onlinetest som kan ta reda på hur mycket som är “normal” sömn för deras specifika rasa. Dessutom kan veterinärer ge viktiga tips om det gäller tillförlitlig sömninformation relevant för respektive hundras, vikt och helhetens kondition.

Som med människor ändras beteendet med deras livsstil, dieter och aktivitetsnivåer; likadant gäller hos en hund; noggrann observation kommer att visa nyckeln till optimalt beteende relaterat till sömn och i sin tur lyckligaste och längsta livsmönster baserat på den territoriella djurets beteendeprofiler.

Aktivitetsnivå

Hälsosamma och välbehållna hundar har vanligtvis ett normaliserat dagliga sömnmönster. Hos unga och friska hundar spenderar de vanligtvis mellan 12-14 timmar av dygnets dygn med att sova. Men med åldrande hundar minskar efterfrågan på energi, varför de ofta sover upp till 18 timmar per dag. Alla hundar kan ha olika sömnmönster beroende på deras aktivitetsnivå och instinkter.

Här är några av de faktorer som oftast påverkar hur mycket en hund sover:

 • Ålder: Som tidigare nämnts, sover yngre hundar mindre än deras äldre motsvarigheter. Faktorer som störningar och smärta skulle också kunna begränsa den sammanlagda mängden sömn den äldsta hunden tar om dagen.
 • Karaktären: Till exempel kommer uppfödare som har vakthundsinstinkter att spendera lite mindre tid med att sova under dygnet, vilket gör dem till attans sentinlar. Sjutimmescyklern gallas som andra former av social inclusion; den vill inte vara ensam natten igenom vilket skulle förlänga din pets samlade dagapatiomgång betydligt. Fysisk trötthet spelar också roll – varje loppande motionerade husdjur tenderade att slappna av i tystnad assovning eftersom tendensen innan det hade intensifierat fram leder dem till att reduceratwenty-fours cykeln personuppgifterna for their sleep time.
 • Vardagens rutiner: Om du rutinmässigt matar eller leker med din pet samma tid varje dag föreslås det att andas helst i cykeltakten, sannolikhet minskande allmänt antalet timmar per dygn den behövt hed sin djupslogi. Slumpartad stress kan dra ner snoozes-fem per dygn direkt, men det skulle förvisso kompenserats lite tid senare innehaves egplusAndra veterinariansus systemet one endast “naturlig” rekommendation concern of the do not change your pets’ sleep pattern suddenly now matter how attractive it sounds on the first thought!

Symptom på för lite sömn

Många hundar sover upp till 18 timmar per dag. Men det är bäst att uppdela det jämnt under dygnet. Hundar brukar sova 12-14 timmar per dag. Om det är så, är det hälsosamt och ofarligt. Vissa hundar kan sova upp till 16-18 timmar. Även detta är normalt. Men om din hund sover för mycket, bör du oroa dig. Låt oss ta en titt på symptom som kan indikera att hunden får för lite sömn.

Trötthet

Konsistens och kvantitet på sömn är a och o för att hålla kroppen frisk. Att sova för lite kan leda till otrevligt trötthet, huvudvärk, irritabilitet, prestationszon och i allmänhet en nedsatt mental prestanda. För de flesta djur är tre timmars oavbruten sömn en bra regel som motsvarar ungefär 18-20 timmar sömn per dygn. Dessa timmar tycks variera från ras till ras. Smaller terrierraserna sover oftast mer per dygn, medan långsamma brachycephalic1-raserna tydligen prioriterar mindre tid för att vila.

För att utreda om din hund har för lite sömn bör du kontrollera andra tecken som ytterligare slentrian eller trötthet under dagen, aggressivitet mot andra djur eller personer samt minskad aptit. Om denna symptom hela tiden visas även på normal natts sömn bör du rådfråga en veterinär eftersom det kan vara tecken på allvarliga underliggande problem som matfobi eller stressrelaterade problem. Undvik att uppmuntra överdriven night-walking; försening av den normala sömnrytmen kan fortsätta upp till 12 veckor innan de balanseras ut igen. Fokusera istället på att se till att din hunds typiska dagliga behov av tröstning (som socialisering, lekstunder och aktiviteter) tas hand om under den vanliga tidpunkten för den dagliga planeringen.

Aggressivitet

Utan tvekan är brist på sömn en av de största hälsoproblem som besvärar människor och djur. När en hund inte får ordentlig sömn, kan deras instinkter och emotioner ta över och orsaka ett antal olika problem. Aggressiva beteenden kan manifesteras som lek, morrande eller till och med bitande, vilket alla är tydliga tecken på att något inte står rätt till. Ju mer trött din hund är, desto större risk finns det att detta beteende visas.

En normal hund kommer att sova ungefär 50 procent av dagen beroende på braslaget. Djuravlister uppskattar att energi- och aktivitetsnivån för din hund har mycket att göra med denna siffra: en lugnare hund kommer troligen att sova mer än en energiskare ras. Om du märker att din normalt enade furste börjar bli aggressiv eller har börjat vakna upp ger dig tvivel under dagen är detta ett tecken på otillräcklig sömn.

Forskning visar att resultatet av bristande vila sammanfaller med stressorssom ljudsnivåer, temperaturvariationer osv., Och om du misstänker nakenhet i någon av dem borde du ta hand om det direkt för att undvika konflikt behandlingar med aggressionerna hos dina husdjur. Om din vanligtvis godmodige tjur plötsligt verkar rastlös, irriterad eller aggressiv kan för lite sömn vara boven i dramat.

Din vakna tid ska svara mot hur mycket energi din specifika vovve exponerar – ju mer aktivitet som utförs desto fler timmar ska den sova- och ha som mål 8 timmars sammanhängande sömn för bästa resultat!

Ökad aptit

Ökad aptit, eller överätande, är ett symptom som ofta visas vid otillräcklig sömn hos både hundar och människor. Den som inte får tillräckligt med sömn tenderar att ha lite extra insulinkänslighet och en förhöjd matsmältningstid, vilket kan leda till hunger – till och med om kaloriintaget är konstant.

Nollinjerande aptit ändringar inkluderar:

 • Krav på mat oftare
 • Hmmande ensamma mellan måltider
 • Kirrande av mat under matning
 • Utanför skålen för att leta efter mer
 • Att inte tata när de brukar göra det
 • Äta allt som ges utan hackning

En annan viktig punkt att komma ihåg är att olika hundar reagerar på olika sorters leverans av beteenden och responstider, beror på deras “personlighet”. Om du har en hund som sover lite extra kan det vara bra att ta reda på orsaken till detta genom att tala med din veterinär. Till exempel behöver hoppfulla raser mer sömn än vilande raser. Det finns massor av möjliga orsaker: instabila miljön, dumma dieter eller lindrig stress för namn några.

Förebyggande åtgärder

Vad är de normala sömnbehov för hundar? De flesta hundar vilar mellan 12-14 timmar per dag. Åldrande hundar kan sova ännu mer. Upp till 18 timmar är inte nödvändigtvis bra. Om din hund sover för lite eller för mycket, måste du ta åtgärder.

Förebyggande åtgärder för att hålla hunden hälsosam: se till att den får rätt mängd sömn!

Försök att hålla samma sömnschema

För att säkerställa att din hund får nog med sömn rekommenderar vi att du försöker hålla ett konsekvent, totalt 24 timmars-dagligt sovschema – detta hjälper till att minimera effekterna av jetlag och eventuell trötthet. För vuxna hundar vanligen 8-10 timmar per dag, vilket motsvarar 8-10 timmar per natt. För valparnas skulle denna siffra ligga på mellan 10 och 20 timmar beroende på deras ålder. Du kan läsa mer om valpers sömnbehov genom att fråga en veterinär eller läsa online-publikationer.

Om din hund gör mer än 16 timmar av sammanhängande sovande på en dag bör du se till att de får motion under dagens lopp. Skyndsam promenad eller lek i trädgården skulle vara tillräckligt för den smidiga vandringen – det borde vara tillräckligt för dem att brinna ut lite energi och stanna frisk och aktiv även under sommarens varma dagar. Också, ta inte bort alltför tidigt matskrifterna syftar till hennes rutintider helger.

Se till att hunden har en bekväm plats att sova

Hundar håller sig aktiva under olika delar av dagen och älskar att sova hela tiden, men det är bra att komma ihåg att de behöver bekväm plats när de vilar. Se till att hunden har en bekväm och skyddad miljö, en plats som inte bara har ett fint ställe att ligga på, utan också skydd från vind och kyla.

Eftersom de flesta hundraser sover mer än människor bör du inte bli förvånad om din hund sover mellan 12-19 timmar per dygn. Det kan variera beroende på det specifika djurets storlek, ras och klimatet ditt djur lever i. Skaffa en sömnstuds till din hund om du märker tecken som medföljer problem med sömn – saker som tecken på uppretande eller trötthet.

Vanligtvis sover små hunder lite mer än stora hunder men det finns alltid undantag från regeln; men om du förses med mycket mer information om din ras kan den traditionella siffran vara ett bra utgångspunkt när det gäller antalet timmar som behövs för vila och återhämtning.

Om din valp visar tecken på hyperaktivitet eller irriterad energi finns det stora chanser att den nervöshet som orsakar uppträdandet beror på bristande sömnmönster eller för mycket stimulering ovanpå grund av trötta muskelgrupper. Se till att skapa tydliga rutiner eftersom slutsatserna mellan viloperioder kan skilja sig åt i olika delar av djurets liv (valpens slumptimmar kommer inte naturligtvis se ut som en vuxens).

Koppla din truppdynamik till en tidigare instabiliseringsmetod, antingen manuell ledning eller alternativ medicin; arbeta med rutinerna innan du accepterar exklusive ledareffekter. Var igenom reguljära arrangemang innan du ser lite extra motivatorisk ririnering för strandspejarprincipen – justera deras dagliga sundhedstraining sammanfaller grabbarna magertidables spejsoringsbelastning yoghurtlandarfokuserat illamendestaljer!

Tillhandahåll aktiviteter för att hjälpa hunden att slappna av

Även om hundar är ofta aktiva, har de också behov av att få sova. Hur mycket din hund behöver sova är ett av det vanligaste frågorna som ställs av alla hundägare, och det beror på ett antal olika faktorer, inklusive ras, livsstil och aktivering. Generellt sett bör en vuxen hund ha mellan tolv och fjorton timmar sömn per dag.

Om din hund sover för mycket, är det en bra idé att ta reda på varför. Möjliga orsaker till överdrivet sovande kan variera från hundens tidigare tiknsikter (stress) till brist på stimulering från sin miljö.

För att minska din hunds sömnkrävande beteende rekommenderar vi att du skapar en positiv miljö med tillfredsställande aktiviteter som uppmuntrar mental stimulation och motion. Se till att ge din hund dagliga promenader och lekar som utmanar hennes mentala skickligheter. Försök se vad hon gillar: kasta bolleringar, leta skatter i trädgården – eller kanske maskinlandning? Med lite budgetering kan man skapa roliga leksaker. Rulltrampor som mönstras trimpoliner finns i olika prisklasser, om man behöver nya idéer finns massor online! Vanan med regelbundna promenader kan behaga du och din bestfriend!

Dessa justeringar bör gradvis ske med stor uppmärksamhet på hur kroppsspråket talar dig bakslag saker som verkar fungera bra; fortsätt helt enkelt detta endast om den faktiskt ger positiva resultat!

När man ska söka veterinärvård

Hundägare behöver veta hur mycket sömn hunden behöver för att må bra. Alla raser behöver olika mängder sömn. För mycket sömn kan vara ett problem. Hur mycket sömn behövs? Hur länge är för mycket? När ska man söka veterinärvård? Det är viktiga frågor.

Om hunden verkar ha problem med att sova

Om din hund har problem med att sova kan det finnas en djupare anledning bakom. Ett kännetecken på någon underliggande sjukdom är att hundens sömncykler störs, vilket kan resultera i att den fortsätter att vakna upp ofta och oavbrutet. Om du misstänker problem, ring gärna din veterinär direkt. En professionell utvärdering kan först genomföras för att fastställa orsaken till dina hunds problem med sovandet. Ibland kommer veterinären till och med rekommendera ytterligare test för att utesluta defekter i ögonen, lungsjukdomar eller endokrina störningar som kan orsaka sömnsvårigheter.

Om hunden har problem med att sova för länge

När det gäller hundar är sömn en viktig del av deras dagliga rutin. Om din hund har problem med att sova för mycket, eller inte ha önskvärt sovmönster, kan det vara ett tecken på allvarliga medicinska problem som du bör undersökas av en veterinär. Alla djur har olika mängder sömnbehov beroende på ålder, storlek och aktivitetsnivå.

Vetenskaplig forskning har dock visat att vuxna hundar sover 12-14 timmar per dygn (inklusive mindre raster), men tillåter upp till 20 timmar per dygn för de som behöver mer vila på grund av de aktiviteter de utför. Det är viktigt också att komma ihåg att medan det inte finns några allmänna antalet timmar som en hund bör arbeta, bara mata eller leta efter motioner – om viloda inte längre ser produktiv ut kan det vara dags att söka professionell veterinärhjälp. Ju tidigare du inser att din hund befinner sig i sömnstörningar, desto enklare blir det för din veterinär att diagnostisera och fastställa eventuella primära problemet samt rekommendera lösningar som passar ditt djur noggrant.

Vanliga frågor

Fråga: Hur mycket ska en hund sova varje dag?

Svar: Generellt sett behöver en vuxen hund sova mellan 12 och 14 timmar varje dag.

Fråga: Vad kan påverka en hunds sömnbehov?

Svar: Ett antal faktorer kan påverka en hunds sömnbehov, inklusive ålder, ras, aktivitetsnivå och hälsa.

Fråga: Hur länge är för mycket sömn för en hund?

Svar: Om en hund sover mer än 16 timmar varje dag kan det vara en indikation på att det är något fel på hunden.

Fråga: Behöver valpar sova mer än vuxna hundar?

Svar: Ja, valpar behöver sova betydligt mer än vuxna hundar. De flesta valpar sover mellan 18 och 20 timmar varje dag.

Fråga: Kan en huns sömnvanor påverkas av ägaren?

Svar: Ja, en hunds sömnvanor kan påverkas av ägarens rutiner och livsstil, som exempelvis att störa hunden under dess sömn.

Fråga: Kan vissa sjukdomar orsaka sömnproblem hos hundar?

Svar: Ja, vissa sjukdomar och tillstånd, som exempelvis smärtsamma sjukdomar eller ångestsyndrom, kan orsaka sömnproblem hos hundar.

BLI EN LEONBERGERKEEPER

Gå med i laget

Det största nöjet med en hund är att du kan göra dig narr med honom och inte bara kommer han inte att skälla på dig, utan han kommer att göra sig själv också narr.